VIISIVIRKAA OY
Löydämme ratkaisut.


Siinä tekijä, missä näkijä
- ajatuksista tekoihin.

Älytön kiire? Tulipalosta toiseen?
Paperit, dokumentit, sopimukset, työohjeet - ties missä, lieneekö koskaan valmistuneetkaan? Mitkä ihmeen prosessikaaviot?
Mihin kannattaisi panostaa, onko tiekartta tulevaan selvillä vai
ajaudummeko vahingossa kenties väärälle kaistalle?
Voisiko tähän saada tolkkua? Voisinko uskoa jonkun muun mielipiteisiin?
Pärjäänkö lisääntyvien asiakasvaatimusten alla?

Ota yhteyttä, meillä on kokemusta näiden asioiden kuntoon laittamisesta.

Tie ei ole välttämättä helppo eikä lyhyt, mutta se kannattaa kulkea.

Autamme!

Marjo Jaspa ja Torsti Ruokoski

OTA YHTEYTTÄ


 VERKOT VESILLÄ

Muutostrendit, murrokset: teknologia-, työn -, energia -, ikärakenteen muutos, ilmastonmuutos, kaupungistuminen, markkinatalouden muutos
- läsnä jokaisen yrityksen arjessa tavalla taikka toisella.

Koko ajan tärkeämmäksi muodostuu muutosten ymmärtäminen,
niiden hallinta ja niiden luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Yhtä tärkeää on myös ymmärtää mikä ei muutu.
Siihen tarvitaan verkostoja ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta,
sitä toimintaympäristöä, missä me toimimme.
Me jaamme asiantuntemuksemme asiakkaillemme;
havainnoista ideoiksi, ideoista suunnitelmiksi, suunnitelmista teoiksi.
Jokainen osaa tehdä monimutkaista, on taito saada lopputuloksesta yksinkertainen.


#Tietoverkot, tietotekniikka
#Myynti ja markkinointi
#Laatujohtaminen #ISO 9001 #ISO 14001 #ISO 45001


   

HUIPPUSUORITUS VAATII VALMENNUSTA

 Ympäröivä maailma muuttuu nopeasti ja se vaikuttaa työkulttuuriin.
Vanhanaikainen työnjakoon perustuva johtaminen on muuttuvassa ympäristössä tehotonta ja helposti haavoittuvaa, koska tekijöillä ei ole välineitä reagoida muutokseen.  Siksi pitää koko ajan mitata onnistumista ja tarvittaessa tunnustaa epäonnistuminen.
Opi siis epäonnistumaan nopeasti.


Johtamisen kolme suurinta haastetta on itsensä johtaminen, innostaminen ja innostuminen sekä muuttuvan ympäristön signaalien ymmärtäminen. Näiden haasteiden kanssa ei kuitenkaan tarvitse olla yksin, meidän kannattaa hyödyntää toistemme osaamista.
Me ja osaamisemme ovat mukana pelissä joko hallitus-, johtamis- tai projektityön merkeissä,
tarjoamme myös työ­suo­je­lu­pääl­lik­kö­pal­ve­lua.
Tai voimme olla mukana ajattelukumppanina, jotta voimme oppia toisiltamme.


#hal­li­tusam­mat­ti­lai­nen
#työ­suo­je­lu­pääl­lik­kö­pal­ve­lu
#projektinjohto 

KOKEMUSTA EI VOI OHITTAA

Menemme mielellämme myös alueelle,
joissa emme ole kovin hyviä, koska siellä voi kehittyä.
Se ei aina ole helppoa, mutta ei ole tylsääkään.
Kyky oppia on lahja, mutta halukkuus oppia on valinta.


Monet tulevaisuuden työelämän vahvuuksista liittyvät entistä enemmän koulutustaustan ja meriittien sijaan
asenteisiin, yhteistyökykyyn ja halukkuuteen oppia.
Vahvuutta on viestiä olennaisesta,
kyvykkyyttä erottaa metsä puilta.


Jotta itsekin voisimme oppia vuorovaikutuksen avulla ja kehittää omaa toimintaamme osallistumme merkittävässä määrin vapaaehtoistyöhön ja yri­tys­kum­mi­toi­min­taan.

 Mielellämme myös kerromme,
mitä olemme matkallamme oppineet, ja minkä asioiden oppimiseen panostamme kaiken aikaa .


#epämukavuusalue
#tiedonjakaminen
#viestitperille